Stichting
Maagverkleinende
Ingrepen voor
Lotgenoten met
Eetstoornissen

 

Uit eigen ervaring weten wij dat mensen die een maagverkleining ondergaan, naast de begeleiding van het behandelteam, ook steun nodig hebben van lotgenoten en wel op een manier die aansluit bij hun belevingswereld.

Deze website geeft globaal antwoord op vragen die u heeft omtrent de ingreep.
Een nieuwe “LIFESTYLE” aanleren, wat bedoelen we daar nou mee?
Wij hopen dat deze informatie voor “aanstaande” patiënten een hulpmiddel zal zijn bij het maken van een keuze.
Verder willen we met deze website bereiken dat lotgenoten na de ingreep (welke uw leefwijze radicaal verandert) elkaar begeleiden en steunen.

Deze informatie vindt u op onze website met betrekking tot de verschillende maagverkleinende operaties.

Antwoorden op de meest gestelde vragen;

Staat uw vraag er niet bij of is een antwoord niet duidelijk, mail vraagmaar@obees-info.nl
Ervaringsdeskundigen beantwoorden uw vragen.


X